Wie zijn wij?

ACHTERGROND

DE OPRICHTING VAN STICHTING SIA

Stichting SIA, Siv in Actie is in 2017 opgericht door Sivan Kornmann. De motivatie achter de oprichting van Stichting SIA is een treurig, persoonlijk verhaal. In september 2014 heeft Sivan Kornmann - op 26-jarige leeftijd - meerdere TIA's gehad en een aantal dagen later kreeg Sivan er een groot herseninfarct overheen. Hierdoor is met name zijn taalcentrum flink aangedaan. Sivan moest alles opnieuw leren: schrijven, praten, tellen, bewegen etc. De eerste maanden na het herseninfarct begreep Siv weinig van wat er allemaal gebeurde. Er werd gezegd dat Siv niet meer zou kunnen sporten en werken. Zijn wereld stortte in want werk en voetbal was zijn lust en zijn leven. Een revalidatie van ruim 3 jaar volgde. Eerst in Groot Klimmendaal in Arnhem en later in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In deze periode heeft Siv flinke dalen gekend (waaronder 13 operaties) en heeft hij iedere dag moeten vechten voor zijn revalidatie.

 

Uitgerevalideerd, en wat nu?

Toen er na 2 jaar een einde in zicht kwam voor de revalidatie in Groot Klimmendaal en de Sint Maartenskliniek, ging Siv op zoek naar andere uitdagingen om zichzelf te blijven ontwikkelen. Siv stond er versteld van dat er zo weinig hulp was voor jonge mensen met hersenletsel na de revalidatieperiode. Siv ging op zoek naar hulp en ontmoette professor Erik Schrerder (neuropsycholoog). Via professor Schrerder kwam Siv in contact met het project de Class van de Edwin van der Sar foundation.

 

Edwin van der Sar Foundation: de Class

In 2015 is de Edwin van der Sar Foundation gestart met het project de Class om jonge mensen met hersenletsel te helpen met de laatste stap naar werk. Voor de Class wordt jaarlijks een groep van young professionals met niet aangeboren hersenletsel aangenomen. De Class biedt intensieve begeleiding van professionele jobcoaches, studiebegeleiders en sporttrainers in combinatie met diverse stages en bijeenkomsten. De deelnemers van de Class worden bijvoorbeeld ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring en het vinden van een baan.

 

Sivan wilde zijn eigen steentje bijdragen

In de Class ontmoette Siv leeftijdsgenoten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hij zag hoe belangrijk de deelname aan Class is. 'Eindelijk weer iemand die nog wel in je gelooft en die ook nog echt kan helpen'', aldus Siv. Via de Class kwam Sivan in contact met zijn huidige werkgever TPS. Sivan mocht in 2017 een praatje houden tijdens het 5-jarige jubileum van de Edwin van der Sar Foundation. Hierbij waren ook 2 medewerkers van TPS aanwezig en zij zagen direct kansen voor Sivan bij TPS. 

 

Ondertussen had Siv nog steeds het idee dat hij zijn steentje wilde bijdragen. Door zijn toelating tot de Class kwam Siv op het idee om een eigen stichting op te richten om geld in te zamelen om projecten – zoals de Class – te ondersteunen. Zo is het idee voor Stichting SIA, Siv in Actie ontstaan. Met Stichting SIA, Siv in Actie hoopt Siv zijn steentje te kunnen bijdragen om jongeren met niet aangeboren hersenletsel weer toekomstperspectief te kunnen bieden. ‘Mijn motto is: wil je iets bereiken, kom dan in actie!’, aldus Siv. Samen met zijn partner, Manon Kornmann, heeft hij de Stichting SIA opgericht waarbij de letters SIA Sivan’s initialen zijn en in dit geval staan ze voor: Siv in Actie. Stichting SIA komt in actie voor jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel.

 

Siv heeft zijn doelen bereikt; hij werkt sinds januari 2018 bij TPS en voetbalt weer volop (bij Eldenia en het CP-Oranje van de KNVB)! Geef dus nooit op en blijf vechten voor wat je wilt bereiken.. Voor Siv is het inmiddels al weer tijd voor nieuwe doelen!

ORGANISATIE

SIVAN - Oprichter: ‘NEVER GIVE UP!!!’ 

In de afgelopen jaren heb ik veel medische tegenslagen gehad. Toch heb ik de moed nooit opgegeven en ben ik altijd blijven doorgaan tot ik erbij neer viel. Doorzettingsvermogen is mijn redding geweest want hierdoor kon ik het telkens opbrengen om mijn revalidatie voort te zetten. Met Stichting SIA hoop ik andere jongeren te kunnen inspireren om door te gaan want er is WEL een leven nadat je hersenletsel hebt opgelopen. Het is een lange weg met pieken en dalen maar ‘time heals what reason cannot’.


MANON – bestuurslid (secretaris):
‘Als je gezond bent, dan heb je 1000 wensen, als je ziek bent dan heb je er maar 1.’

Als je op jonge leeftijd hersenletsel krijgt dan staat je wereld op z’n kop. Dag in dag uit wordt je geconfronteerd met dingen die niet meer lukken. Dit heb ik bij Sivan van dichtbij meegemaakt. Het vervelende van NAH is dat er hersencellen kapot zijn en hoe hard je ook traint, het letsel verdwijnt niet. Daarom vind ik het enorm belangrijk dat jongeren zo veel mogelijk hulp krijgen om weer een toekomst voor zich te kunnen zien. 

CASPER - bestuurslid (voorzitter): ‘Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is.’

Als je jong bent wil je keuzes en plannen maken voor de toekomst. Voor jongeren die iedere dag weer een strijd moeten leveren en ‘sterk’ moeten zijn, is niet altijd alles zo goed geregeld als dat menigeen zal denken. Ik wil er graag aan bijdragen dat deze jonge gemotiveerde mensen weer een kans krijgen om zelf keuzes te maken. Mijn donatie voor dit goede doel heb ik al deels gedaan door mij te verbinden aan de Stichting SIA tot een succes te maken.

 

TIMO - bestuurslid (penningmeester): ‘Stichting SIA is een doel waar ik mij graag voor inzet om samen met Siv in Actie te komen.’

Uit ervaringen van Sivan is gebleken dat de opvang van jong volwassenen met NAH na hun revalidatieproces beter kan. Nadat Sivan hier zelf mee te maken heeft gehad, heeft hij besloten om zich hier met Stichting SIA voor in te zetten.

Ik ben enorm trots op de manier waarop Siv zich belangeloos inzet om anderen te helpen, en dat ik hier op mijn beurt als penningmeester deel van uit mag maken!

ANBI-STATUS

Mocht u vragen hebben, mail dan gerust naar info@sivinactie.nl. Dan neemt de organisatie contact met u op!

 

Bankrekeningnummer: NL37INGB0007734619

RSIN/fiscaal nummer: 857563968

Postadres: Cantatestraat 2, 6842 DG Arnhem

Website: www.sivinactie.nl

 

Bestuurders:

Dhr. Casper Steenbergen (voorzitter)

Dhr. Timo van Dael (penningmeester)

Mevr. Manon Hardeman (secretaris)

 

De bestuursleden ontvangen geen salaris vanuit de stichting. Wel kunnen zij de gemaakte onkosten voor de stichting declareren bij de penningmeester.

 

Zie beleidsplan Stichting SIA, Siv in Actie: Beleidsplan Stichting SIA mei 2019