Subsidies en samenwerkingen

Stichting SIA ondersteunt verschillende initiatieven gericht op onderzoek naar NAH bij jongeren, o.a. revalidatiefase (Radboud UMC, Daan Theeuwes Centrum) en de stap om weer aan de maatschappij deel te nemen (de Hersenstichting).

Waar gaat het opgehaalde geld heen?

Naast subsidies en samenwerkingen haalt Stichting SIA ook geld op via donaties bij o.a. georganiseerde sportevents. Met het opgehaalde geld ondersteunt de stichting bijvoorbeeld onderstaande projecten:

Onze bijdragen aan andere organisaties:

$

Ondersteuning ‘The Class’ (west) van de Hersenstichting (voorheen Edwin van der Sar Foundation). Jaarlijks worden 40 jongeren met hersenletsel met behulp van coaches geholpen om weer terug te keren in het arbeidsproces.

$

Realisatie van de app ‘Coachen op afstand’ voor ‘The Class’ (west) van de Edwin van der Sar Foundation zodat veilig kon worden gecommuniceerd en medische informatie goed kon worden gedeeld.

$

Aanschaf van een innovatieve videogame voor Radboudumc met allerlei apparatuur zoals een evenwichtsbal waardoor de revalidatie al op een creatieve manier kan starten in het ziekenhuis.

$

Zang- en danstherapie voor jonge mensen met NAH bij Lucia Marthas mogelijk gemaakt door het Daan Theeuwes Centrum.

$

Bijdrage aan de sportdag voor jongeren uit ‘The Class’ in het Oosten van Nederland van de Hersenstichting.

Georganiseerd door Stichting SIA:

$

3 werkervaringsplekken voor jonge mensen met NAH waarbij ze bij Stichting SIA werkervaring kunnen opdoen.

$

1ste SIA Brainboost met het thema zelfvertrouwen en verbinding voor jonge mensen met NAH (groep van 20 personen).

$

2de SIA Brainboost met thema Mental Health Day voor jonge mensen met NAH (groep van 40 personen).

Samenwerking met Bike4Brains:

$

Een langdurig wetenschappelijk onderzoeksproject bij het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie naar de late herstelkansen van jongeren die door bewustzijnsbeperking niet direct in aanmerking komen voor de reguliere medisch specialistische revalidatie.

$

De aankoop van aangepaste duo-fietsen voor het Daan Theeuwes Centrum.

$

Het ontwikkelen van een concept van ‘club houses’ waar jongeren na hun revalidatieperiode weer in de praktijk leren te plannen, samen te werken, hun oude skills (werk of studie) weer op te pakken etc. Dit project wordt onder meer opgezet samen met prof. Erik Scherder.

Radboudumc
Hersenstichting
Daan Theeuwes Centrum
Edwin van der Sar Foundation
Logo Erik Scherder Huis